Емулсии

Описание

SCREEN - SOL 200 VIOLA

SCREEN - SOL 200 VIOLAЕмулсия

Отпечатване върху плоска повърхност. Устойчивост на UV и мастила базирани на разтворител - основа.

Основни черти:
- Диазо полимерна емулсия на виолетово;
- Средна лепкавост (вискозитет);
- Солидно съдържание : 58;
- Светлочувствителност на емулсията: 1 месец трайност след смесване.

Препоръчваме да почистите добре отворите на ситото. Идеалното приложение е свързано с вида на отворите, използваното мастила и RZ (височина на грапавините на профила) стойностите, които искате да постигнете.

Като основна индикация ви препоръчваме да добавите 1 или 2 слоя емулсия върху повърхностното лице на светлофилтъра и 1 или 2 слоя на вътрешното лице, влажно на влажно.

Подготовка: Добавете вода към диазо-светлочувствителната смес и разклатете добре, после добавете SCREEN - SOL 200 и оставете докато се изчистят мехурчетата.

Тъй като емулсията е полимерна, препоръчваме работата в зона с жълта или червена светлина още преди да добавите Diazo.

Изсушаване: В пещ с вентилация, продухване в хоризонтално положение при 30-35°C за 40-60 минути според дебелината на слоевете.

Експониране: На лампа, разстояние от лампата до изображението, вида на клетките и дебелината на слоевете може да окажат влияние на времето за експониране. За да определите точното време предлагаме тест:
Светлинен халоген: 5000 W
Разстояние: 1м.
Нанасяне: 1-2 слоя външно, 1-2 слоя вътрешно, 40 секунди

Развитие: Накиснете изображението във вода за няколко минути или веднага приложете струя със средно налягане, докато мострата се отвори напълно. След това поставете в пещ да съхне при 35°C

Катализация: Разноцветната формулировка на SCREEN - SOL 200 VIOLA не изиска използване на катализатор. Осигурява защита срещу всички видове мастила за принтиране.
Ако желаете да увеличите основната защита или ако средата на печат е влажна, а това може да окаже влияние на шаблонната защита, препоръчваме да използвате SCREEN - SOL CATALYST.

Рекламация: Ако не е катализирана, емулсията може да бъде премахната от плата. Препоръчваме да премахвате мастилото с предназначени за това продукти, преди повторно използване. За тази цел може да използвате STRIP, според инструкцията в техническата информация на продукта.

Трайност: Ако се съхранява в оригиналния контейнер при температура 15-20°C SCREEN - SOL 200 VIOLA ще запази характеристиките си поне за година от датата на производство.

Приготвяне: Преди употреба Диазо светлочувствителната пудра трябва да се разтвори в дестилирана вода.

Винаги работете при слаба червена или жълта светлина. Разтворете пудрата в оригиналната бутилка с дестилирана вода до получаване на хомогенна смес. Не трябва да има неразтворени частици.

Приложение: Добавете разтвора бавно към емулсията, разбъркайте продължително с дървена или пластмасова шпатула до получаване на хомогенна смес.

Светлочувствителната емулсия трябва да бъде използвана според времето, показано в техническата информация за емулсията.

Да се съхранява при не повече от 4-20°C и да се пази от светлина.

SCREEN - SOL 200 VIOLA

SCREEN - SOL Q BLUЕмулсия

За печат върху плоска повърхност. Мастила на основата на пластизола, UV и разтворител - основа. Устойчиви на вода.

Основни черти:
- Диазо-полимерна емулсия на синьо;
- Висока степен на лепкавост (вискозитет);
- Солидно съдържание : 46;
- Светлочувствителност на емулсията: 1 месец трайност след смесване.

Препоръчваме да почистите добре отворите на ситото. Идеалното приложение е свързано с вида на отворите, използваното мастила и RZ (височина на грапавините на профила) стойностите, които искате да постигнете.

Като основна индикация ви препоръчваме да добавите 1 или 2 слоя емулсия върху повърхностното лице на светлофилтъра и 1 или 2 слоя на вътрешното лице, влажно на влажно.

Подготовка: Добавете вода към диазо-светлочувствителната смес и разбъркайте(разтръскайте) добре, след това смесете цялата доза с SCREEN - SOL Q BLU и я оставете известно време, докато се изчистят мехурчетата.

Тъй като емулсията е полимерна, препоръчваме работата в зона с жълта или червена светлина още преди да добавите Diazo.

Изсушаване: В пещ с вентилация, продухване в хоризонтално положение при 30-35°C за 40-60 минути според дебелината на слоевете.

Експониране: На лампа, разстояние от лампата до изображението, вида на клетките и дебелината на слоевете може да окажат влияние на времето за експониране. За да определите точното време предлагаме тест:
Светлинен халоген: 5000 W
Разстояние: 1м.
Нанасяне: 1-2 слоя външно, 1-2 слоя вътрешно, 50 секунди

Развитие: Накиснете изображението във вода за няколко минути или веднага приложете струя със средно налягане, докато мострата се отвори напълно. След това поставете в пещ да съхне при 35°C

Катализация: Ако желаете да увеличите основната защита или ако средата на печат е влажна, а това може да окаже влияние на шаблонната защита, препоръчваме да използвате SCREEN - SOL CATALYST.

Рекламация: Ако не е катализирана, емулсията може да бъде премахната от плата. Препоръчваме да премахвате мастилото с предназначени за това продукти, преди повторно използване. За тази цел може да използвате STRIP, според инструкцията в техническата информация на продукта.

Трайност: Ако се съхранява в оригиналния контейнер при температура 15-20°C SCREEN - SOL Q BLU ще запази характеристиките си поне за година от датата на производство.

Приготвяне: Преди употреба Диазо светлочувствителната пудра трябва да се разтвори в дестилирана вода.

Винаги работете при слаба червена или жълта светлина. Разтворете пудрата в оригиналната бутилка с дестилирана вода до получаване на хомогенна смес. Не трябва да има неразтворени частици.

Приложение: Добавете разтвора бавно към емулсията, разбъркайте продължително с дървена или пластмасова шпатула до получаване на хомогенна смес.

Светлочувствителната емулсия трябва да бъде използвана според времето, показано в техническата информация за емулсията.

Да се съхранява при не повече от 4-20°C и да се пази от светлина.

SCREEN - SOL 200 VIOLA

SCREEN - SOL HS 900Емулсия

За печат върху плоска повърхност. Устойчивост на водни мастила, блестящо печатане и пластизол

Основни черти:
- Диазо-полимерна емулсия на синьо-зелено;
- Висока степен на лепкавост (вискозитет);
- Висока гъвкавост;
- Солидно съдържание : 52;
- Трайност на светлочувствителната емулсия: 6 месеца.

Препоръчваме да почистите добре отворите на ситото. Идеалното приложение е свързано с вида на отворите, използваното мастила и RZ (височина на грапавините на профила) стойностите, които искате да постигнете.

Като основна индикация ви препоръчваме да добавите 1 или 2 слоя емулсия върху повърхностното лице на светлофилтъра и 1 или 2 слоя на вътрешното лице.

Подготовка: Не се нуждае от Diazo

Изсушаване: В пещ с вентилация, продухване в хоризонтално положение при 30-35°C за 40-60 минути според дебелината на слоевете. За по-голяма гъстота приложете 2-3 слоя отвън и продължете влажно върху сухо до достигане на желаната гъстота.

Експониране: На лампа, разстояние от лампата до изображението, вида на клетките и дебелината на слоевете може да окажат влияние на времето за експониране. За да определите точното време предлагаме тест:
Светлинен халоген: 5000 W
Разстояние: 1м.
Нанасяне: 1-2 слоя външно, 1-2 слоя вътрешно, +10 слоя влажно върху сухо, 300 секунди

Развитие: Накиснете изображението в хладка вода 5-10 минути. Проявява се с пистолет с високо налягане. Мийте и сушете при температура 20-30°C. Изображението е готово за печат. За да получите по-голяма здравина и висока печатна защита изложете срещу изображението халоген 5000W за 3-5 минути.

Рекламация: Ако не е катализирана, емулсията може да бъде премахната от плата. Препоръчваме да премахвате емулсията с предназначени за това продукти, преди повторно използване. За тази цел може да използвате STRIP, според инструкцията в техническата информация на продукта.

Трайност: Ако се съхранява в оригиналния контейнер при температура 15-20°C SCREEN - SOL HS 900 ще запази характеристиките си поне за 6 месеца от датата на производство.

Наши клиенти