За Нас

AmexSRL

AmexSRL

От 15 години ние се занимаваме с търсене и развитие на нови продукти, и усъвършенстване на тези съществуващите.

Ние пътуваме, ние посещаваме, ние откриваме новостите и събираме от цял свят зрели идеи за Вас. Ние сме за създаването, за прорастването, за усъвършенстването на продуктни линии, в идеята за разрастването на пазара и за блестящото качество, с уважение към околната среда и здравето на човечеството.

Ние сме проследили развитието на всичките ни продукти, които се нуждаят от специфични съвети.

Наши клиенти